PN-H-04701-00:1979 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metale nieżelazne -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badania składu chemicznego -- Wytyczne ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są sposoby pobierania i przygotowania próbek do badania składu chemicznego następujących metali nieżelaznych i ich stopów:aluminium i stopy aluminium - arkusz 01 miedź i stopy miedzi - arkusz 02 nikiel i stopy niklu - arkusz 03 cynk i stopy cynku - arkusz 04 kadm i stopy kadmu - arkusz 04 ołów i stopy ołowiu - arkusz 05 cyna i stopy cyny - arkusz 05 Norma nie obejmuje sposobów pobierania i przygotowania próbek do oznaczania zawartości gazów oraz z metali wysokiej czystości, złomów i odpadów metalurgicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04701-00:1979 - wersja polska
Tytuł Metale nieżelazne -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badania składu chemicznego -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 27-03-1979
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ICS 77.120.01