PN-H-04370:1979 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10045-1:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metale -- Próba udarności w temperaturze pokojowej

Zakres

Przedmiotem normy jest próba udarności metali w temperaturze 20 +10 -5 °C, służąca do oceny zachowania się metalu w warunkach sprzyjających kruchemu pękaniu, wywołanych w próbce obecnością karbu i odkształceniami o dużej szybkości, powstałymi w wyniku udarowego działania siły.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04370:1979 - wersja polska
Tytuł Metale -- Próba udarności w temperaturze pokojowej
Data publikacji 31-03-1979
Data wycofania 07-11-1996
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Zastępuje PN-H-04370:1969 - wersja polska
ICS 77.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10045-1:1994 - wersja polska