PN-H-04156:1953 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04156:1968 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Analiza chemiczna magnezytu i wyrobów magnezytowych

Zakres

. Przedmiotem normy są metody stosowane w analizie chemicznej:
a) magnezytów surowych,
b) magnezytów prażonych,
c) wyrobów magnezytowych,
d) wyrobów forsterytowych,
e) magnezytu kaustycznego — obejmujące oznaczania:

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04156:1953 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna magnezytu i wyrobów magnezytowych
Data publikacji 10-12-1953
Data wycofania 29-06-1969
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
ICS 71.080.99, 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04156:1968 - wersja polska