PN-EN 13845:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości pokryć podłogowych wytworzonych na bazie polichlorku winylu i jego modyfikacji wykazujących w określonych warunkach zwiększoną odporność na poślizg, dostarczanych w postaci płytek lub zwojów.
Aby pomóc użytkownikowi w dokonaniu właściwego wyboru, w niniejszej Normie Europejskiej zawarto system klasyfikacji (patrz EN ISO 10874) oparty na intensywności użytkowania, wskazujący przeznaczenie użytkowe.
Dodatkowo w niniejszej Normie Europejskiej wyszczególniono wymagania dotyczące informacji, które powinny być umieszczone na opakowaniu.
Pomiary odporności na poślizg są wykonywane w warunkach laboratoryjnych na fabrycznie nowych pokryciach podłogowych. Opisano metodę odpowiednią do badania powierzchni wilgotnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13845:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja
Data publikacji 04-10-2017
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 13845:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13845:2006 - wersja polska
ICS 97.150