PN-H-04155:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Analiza chemiczna kwarcytów i wyrobów krzemionkowych

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155:1952 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna kwarcytów i wyrobów krzemionkowych
Data publikacji 13-12-1952
Data wycofania 01-05-1961
Grupa cenowa XZ
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
ICS 81.080