PN-G-57265:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wiercenia małośrednicowe -- Rury płuczkowe ze zgrzewanymi zwornikami

Zakres

Podano podział rur płuczkowych ze względu na: odmianę wytrzymałościową, sposób wykonania rur, odmianę zwornika mufy. Wskazano sposób oznaczenia wraz z przykładami. Określono wymagania dotyczące: powierzchni, materiałów, rodzajów gwintu, wykonania. Ustalono program badań pełnych i niepełnych oraz podano opis badań wraz z zaświadczeniem o wynikach badań. Wskazano sposób cechowania, pakowania oraz konserwacji

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-57265:1997 - wersja polska
Tytuł Wiercenia małośrednicowe -- Rury płuczkowe ze zgrzewanymi zwornikami
Data publikacji 17-11-1997
Data wycofania 09-07-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
ICS 73.100.30