PN-G-52002:2009 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania konstrukcyjne, materiałowe, wykonawcze i użytkowe dotyczące urządzeń odpylających stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-52002:2009 - wersja polska
Tytuł Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym -- Wymagania i badania
Data publikacji 21-05-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
Zastępuje PN-G-52002:1997 - wersja polska
ICS 73.100.20