PN-G-46031:2010 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wozy kopalniane -- Wozy średnie -- Wymagania

Zakres

Określono podstawowe parametry, w tym wymiary, wymagania konstrukcyjne, materiałowe, wykonawcze i użytkowe wozów średnich resorowanych i nieresorowanych stosowanych w górnictwie

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-46031:2010 - wersja polska
Tytuł Wozy kopalniane -- Wozy średnie -- Wymagania
Data publikacji 18-05-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
Zastępuje PN-G-46031:1992 - wersja polska, PN-G-46060:1992 - wersja polska
ICS 73.100.40