PN-G-14100:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe -- Beton natryskowy -- Wymagania i badania

Zakres

Określono definicje i ogólne wymagania dotyczące właściwości składników, mieszanki betonowej i betonu natryskowego oraz sposobu ich badania. Ustalono warunki techniczne przygotowania i wykonania betonu natryskowego przeznaczonego do wykonywania monolitycznych i powłokowych obudów podziemnych wyrobisk korytarzowych i komorowych oraz naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych. Podano 14 definicji, 12 terminów dotyczących: wymagań (5) i metod badań (7) oraz zamieszczono 2 rysunki granicznych krzywych uziarnienia kruszywa

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-14100:1997 - wersja polska
Tytuł Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe -- Beton natryskowy -- Wymagania i badania
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020, 91.100.30