PN-EN 14487-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Beton natryskowy -- Część 1: Definicje, wymagania i zgodność

Zakres

Określono: klasyfikację w odniesieniu do konsystencji mokrej mieszanki; klasy ekspozycji środowiskowej; młodego betonu, stwardniałego betonu i betonu zbrojonego włóknami; wymagania dotyczące składników, składu betonu i mieszanki podstawowej, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu oraz wszystkich rodzajów betonu natryskowego zbrojonego włóknami; specyfikację betonu projektowanego i recepturowego; godność dotyczącą betonu natryskowego, stosowanego do naprawy i wzmacniania konstrukcji, wznoszenia nowych konstrukcji oraz wzmacniania gruntu

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14487-1:2007 - wersja polska
Tytuł Beton natryskowy -- Część 1: Definicje, wymagania i zgodność
Data publikacji 21-12-2007
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 14487-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14487-1:2006 - wersja angielska
ICS 91.100.30