PN-G-09000-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mapy górnicze -- Część 1: Podział i terminologia

Zakres

Zdefiniowano 40 terminów zwykle używanych przy sporządzaniu i korzystaniu z map górniczych. Ustalono podział na następujące rodzaje map: mapy powierzchni, mapy wyrobisk górniczych i mapy geologiczne

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-09000-1:2002 - wersja polska
Tytuł Mapy górnicze -- Część 1: Podział i terminologia
Data publikacji 31-12-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-09000-01:1984 - wersja polska
ICS 01.040.73, 73.020