PN-G-04821:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt, narzędzia i materiały do wierceń i eksploatacji węglowodorów w warunkach występowania siarkowodoru

Zakres

Podano wymagania jakie powinny spełniać materiały odporne na siarczkową korozję naprężeniową stosowane do montażu konstrukcji i budowy urządzeń wykorzystywanych podczas poszukiwania i eksploatacji węglowodorów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04821:2002 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt, narzędzia i materiały do wierceń i eksploatacji węglowodorów w warunkach występowania siarkowodoru
Data publikacji 06-02-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
ICS 75.180.10