PN-G-02700-3:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona pracy w górnictwie -- Zwalczanie zagrożenia stwarzanego przez prądy błądzące w zakładach górniczych -- Pomiary prądów błądzących i ocena zagrożenia w miejscach prowadzenia robót strzelniczych i składowania środków strzałowych

Zakres

Podano cztery określenia dotyczące cech źródeł prądów błądzących i robót strzelniczych. Ustalono wymagania w zakresie pomiarów okresowych i doraźnych oraz oceny zagrożenia stwarzanego przez prądy błądzące przy robotach strzelniczych w zakładach górniczych. Określono sposób postępowania wynikający z wyników pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02700-3:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w górnictwie -- Zwalczanie zagrożenia stwarzanego przez prądy błądzące w zakładach górniczych -- Pomiary prądów błądzących i ocena zagrożenia w miejscach prowadzenia robót strzelniczych i składowania środków strzałowych
Data publikacji 25-04-2000
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Zastępuje PN-G-02700:1984 - wersja polska
ICS 13.230, 73.020