PN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-3 V1.3.1:2024-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym. Profil określony w niniejszym dokumencie opiera się na wymaganiach określonych w ETSI EN 319 412-2 [2].
Niniejszy dokument wspiera wymagania dla certyfikatów kwalifikowanych UE, tak jak to określono w Rozporządzeniu (UE) nr 910/2014 [i.3], jak również dla innych rodzajów certyfikatów. .

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym
Data publikacji 23-02-2021
Data wycofania 13-06-2024
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska
ICS 35.240.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-3 V1.3.1:2024-06 - wersja angielska