PN-ETSI EN 319 122-2 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie CAdES -- Część 2: Rozszerzone podpisy w formacie CAdES

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podpisy cyfrowe w formacie CAdES. Podpisy w formacie CAdES są zbudowane w oparciu o podpisy w formacie CMS [i.9], przez włączenie podpisanych i niepodpisanych atrybutów, które spełniają pewne wspólne wymagania (takie jak na przykład długi termin ważności podpisów cyfrowych) w szeregu przypadków użycia.
W niniejszym dokumencie określono szereg poziomów podpisów w formacie CAdES, uwzględniających wzrastające wymagania związane z długoterminową ważnościa podpisów, w taki sposób, że określony poziom zawsze obejmuje wszystkie wymagania dotyczące poziomów niższych. Te rozszerzone podpisy w formacie CAdES oferują wyższy stopień opcjonalności, niż bazowe podpisy w formacie CAdES określone w ETSI EN 319 122-1 [1].
Procedury do składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie CAdES nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu i są określone w ETSI EN 319 102-1 [i.5]. Wytyczne dotyczące składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie CAdES oraz wykorzystania różnych właściwości, określonych w niniejszym dokumencie zostały dostarczone w ETSI TR 119 100 [i.4].
Niniejszy dokument ma na celu wspieranie podpisów cyfrowych w różnych ramach regulacyjnych.
UWAGA: W szczególności, ale nie wyłącznie, formaty podpisów cyfrowych CAdES określone w niniejszym dokumencie mają na celu wspieranie podpisów elektronicznych, zaawansowanych podpisów elektronicznych, kwalifikowanych podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, zaawansowanych pieczęci elektronicznych oraz kwalifikowanych pieczęci elektronicznych według Rozporządzenia (UE) nr 910/2014 [i.8].

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 122-2 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie CAdES -- Część 2: Rozszerzone podpisy w formacie CAdES
Data publikacji 14-06-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 122-2 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01