PN-ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Stacjonarne szerokopasmowe sieci dostępowe

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące globalnego KPI do zarządzania energią (KPIEM) i jego powiązania z KPI odnoszącymi się do następujących aspektów szerokopasmowych wdrożeń stacjonarnych sieci dostępowych:
- zużycia energii;
- efektywności zadań;
- energii odnawialnej.
Te wymagania są odwzorowaniem ogólnych wymagań z ETSI EN 305 200-1.
Zarządzanie energią w stacjonarnych sieciach dostępowych obejmuje kilka niezależnych warstw. Niniejszy dokument odnosi się do działania infrastruktur wspomagających normalne funkcjonowanie urządzeń ICT w sieci dostępowej (np. dystrybucja energii zasilania, sterowanie środowiskiem, ochrona i bezpieczeństwo). Niniejszy dokument nie dotyczy innych warstw, takich jak działanie samych urządzeń ICT, sprawności wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej i innych warstw związanych z końcowymi usługami (np. mocy obliczeniowej wymaganej do określonych produktów) lub warstw nałożonych (np. zużycia energii na określony produkt).
Wpływ różnych źródeł energii na środowisko i zarządzanie wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie:
- rozdział 4 opisuje parametry energii do zasilania ruchomych sieci dostępowych, łącznie z udziałami/wykluczeniami różnych źródeł energii;
- rozdział 5 specyfikuje wymagania dotyczące pomiarów, obliczania klasyfikacji i raportowania KPIEM

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Stacjonarne szerokopasmowe sieci dostępowe
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1:2018 [IDT]
ICS 33.020