PN-ETSI EN 305 174-1 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów-- Część 1: Przegląd, zagadnienia wspólne i typowe

Zakres

Niniejszy dokument jest częścią 1 wieloczęściowego produktu, który specyfikuje ogólne zagadnienia inżynierskie różnych infrastruktur szerokopasmowych, umożliwiające najefektywniejsze zarządzanie energią (oraz zarządzanie innymi zasobami) i odpowiednie miary obsługi wyeksploatowanych (EoL) urządzeń ICT.
Ten wieloczęściowy produkt nie dotyczy następujących aspektów podsystemów sieci szerokopasmowej:
- wpływu na emisję gazów cieplarnianych;
- zasobów do budowy podsystemów;
- natury lub metod produkcji energii zużywanej przez infrastruktury.
Niniejszy dokument zawiera przegląd serii norm ETSI EN 305 174 łącznie z definicją wspólnych i typowych zagadnień, które dotyczą innych norm z tej serii
Rozdział 2 i Rozdział 3 zawierają powołania, definicje, symbole i skróty odnoszące sie do niniejszej części; taka sama informacja będzie zawarta w odpowiednich rozdziałach innych części, co zapewni, że każdy dokument będzie mógł być używany samodzielnie.
Rozdział 4 opisuje podsystemy sieciowe mające zastosowanie do infrastruktur szerokopasmowych i ich wzajemne połączenia, do których odwołuje się seria ETSI EN 305 174.
Rozdział 5 specyfikuje format innych części serii ETSI EN 305 174 (poza ETSI EN 305 174-8).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 174-1 V1.1.1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów-- Część 1: Przegląd, zagadnienia wspólne i typowe
Data publikacji 29-06-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 174-1 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020