PN-ETSI EN 305 174-8 V1.1.1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 8: Zarządzanie końcem życia urządzeń ICT (odpady/koniec życia ICT)

Zakres

Niniejszy dokument jest 8 częścią wieloczęściowego produktu, który specyfikuje wymagania dotyczące procesów zarządzania końcem życia urządzeń ICT.
Niniejszy dokument specyfikuje wymagania i zalecenia dla sektora ICT w celu aktywnego udziału w osiąganiu celów WEEE, jak to zdefiniowano w dyrektywie WEEE.
Interpretacja regulacji i legislacji dotyczącej tego zagadnienia wykracza poza zakres niniejszego dokumentu i jest zawarta w innych normach i regulacjach. Jednak informacje podane w niniejszym dokumencie mogą być pomocne w zapoznaniu się z tymi normami i regulacjami

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 174-8 V1.1.1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 8: Zarządzanie końcem życia urządzeń ICT (odpady/koniec życia ICT)
Data publikacji 10-08-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 174-8 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020