PN-ETSI EN 305 200-1 V1.1.1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument opisuje krajobraz zarządzania energią w infrastrukturach eksploatacyjnych wdrożeń szerokopasmowych, których dotyczy ten wieloczęściowy produkt, ich wzajemne zależności i rozgraniczenia.
Specyfikuje on następujące aspekty globalnych kluczowych wskaźników efektywności w odniesieniu do zarządzania energią w infrastrukturach eksploatacyjnych wdrożeń szerokopasmowych:
● wspólne cele w odniesieniu do zużycia energii:
- zużycie energii;
- efektywność zadań;
- odzyskiwanie energii;
- energia odnawialna.
● ogólne wymagania odnoszące się do KPI wyspecyfikowanych w innych normach serii ETSI EN 305 200 w odniesieniu do:
- skalowalności infrastruktury;
- ewolucji infrastruktury;
- sformułowań i definicji określeń;
- punktów pomiarowych i procedur;
● stosowanie KPI.
Wpływ różnych źródeł energii na środowisko i zarządzanie nimi wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie:
● rozdział 4 objaśnia kontekst potrzeby opracowania globalnych KPI efektywności energetycznej i wprowadza celowe KPI, które są podstawą dla ogólnych KPI;
● rozdział 5 specyfikuje ogólne wymagania, które są stosowane do wszystkich KPI zdefiniowanych w normach serii ETSI EN 305 200-2 i ETSI EN 305 200-3;
● rozdział 6 podsumowuje możliwości stosowania globalnych i celowych KPI zdefiniowanych w normach serii ETSI EN 305 200-2 i ETSI EN 305 200-3

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 200-1 V1.1.1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 200-1 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020