PN-ETSI EN 303 979 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 979 V2.1.2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacji naziemnych na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie niegeostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do stacji naziemnych na ruchomych platformach (ESOMP), które mają podane niżej cechy. ESOMP jest zaprojektowana do pracy w czasie przemieszczania się i na postoju. ESOMP pracuje na różnego typu ruchomych platformach, takich jak pociągi, statki, samoloty oraz inne pojazdy, przez co jest narażona na chwilowe zaburzenia i przerwy w funkcjonowaniu łącza satelitarnego. ESOMP jest częścią sieci satelitarnej (np. o strukturze gwiazdy, kraty lub łącza punkt-punkt), wykorzystywaną do rozprowadzania i/lub wymiany informacji. ESOMP składa się z wielu urządzeń, elektrycznych i mechanicznych, poczynając od anteny aż do interfejsu z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, znajdującymi się na ruchomej platformie (zwykle zwanym interfejsem naziemnym). W skład ESOMP wchodzi jedno lub więcej źródeł emisji, które powinny być rozpatrywane systemowo. Częstotliwości nadawania i odbioru podano poniżej. Nadawanie (Ziemia-kosmos) od 27,5 GHz do 29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 30,0 GHz. Odbiór (kosmos-Ziemia) od 17,30 GHz do 20,20 GHz. Stacje ESOMP nadają w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 30,0 GHz, które są przydzielone satelitarnej służbie stałej (FSS) (Ziemia-kosmos) oraz innym służbom. Krajowe regulaminy wyznaczają pasma dostępne do pracy dla ESOMP. Te regulaminy mogą przydzielać niektóre części pasma od 27,5 GHz do 29,1 GHz innym służbom naziemnym, takim jak służba stała.Ponadto praca ESOMP może być dopuszczona, na podstawie krajowych regulaminów, w paśmie od 29,5 GHz do 30,0 GHz, ponieważ to pasmo jest przydzielone satelitarnej służbie stałej na zasadzie pierwszeństwa. ESOMP odbiera na jednej lub wielu częstotliwościach z zakresu od 17,3 GHz do 20,2 GHz (FSS). ESOMP wykorzystuje polaryzację liniową lub kołową. ESOMP pracuje poprzez satelity niegeostacjonarne. ESOMP jest zaprojektowana do pracy bezobsługowej. ESOMP jest sterowana i nadzorowana przez system sterowania siecią (NCF). Ta funkcja może być sprawowana centralnie (np. przez stację centralną istniejącą w sieci ESOMP) lub może następować na zasadzie autonomicznego sterowania w samej ESOMP. NCF wykracza poza zakres niniejszej normy. Dla ESOMP pracującej w pasmach od 27,5 GHz do 28,6 GHz i od 29,5 GHz do 30 GHz: obowiązują wartości graniczne epfd podane w Artykule 22 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, który należy stosować do stacji ESOMP pracujących w systemie NGSO, w celu ochrony sieci GSO (patrz Nr 22.5D w ITU RR). Dla ESOMP pracującej w paśmie od 28,6 GHz do 29,1 GHz: obowiązuje Nr 9.11A w ITU RR, który należy stosować do sieci NGSO zawierającej ESOMP, biorąc pod uwagę że wymagana jest koordynacja NGSO w celu ochrony wcześniej uruchomionych sieci GSO lub systemów NGSO (patrz Nr 5.523A w ITU RR). Niniejszy dokument stosuje się do ESOMP razem z jej wyposażeniem dodatkowym oraz z jej różnymi portami telekomunikacyjnymi, gdy pracuje w obrębie wartości granicznych roboczego profilu środowiska i gdy została ona zainstalowana w wymagany sposób, zawarty w deklaracji zgłoszenia lub w dokumentacji użytkownika. Celem niniejszego dokumentu jest spełnienie postanowień artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU, w którym stwierdza się, że "…sprzęt radiowy powinien być skonstruowany w taki sposób, aby mógł skutecznie wykorzystywać widmo przeznaczone do łączności radiowej na ziemi i łączności satelitarnej i nie stawał się przy tym źródłem szkodliwych zakłóceń". UWAGA 1: Wymagania operacyjne są określane przez urzędy krajowe i przez stosowne decyzje ECC.Oprócz niniejszego dokumentu, inne normy EN, które zawierają wymagania techniczne zgodne z wymaganiami zasadniczymi innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/EU, mogą być stosowane do urządzeń przedstawionych w zakresie niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 979 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacji naziemnych na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie niegeostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 07-12-2016
Data wycofania 05-05-2017
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 979 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 33.060.30, 33.070.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 979 V2.1.2:2017-05 - wersja angielska