PN-EN 13203-5:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 5: Ocena zużycia energii kombinacji urządzeń gazowych z elektrycznymi pompami ciepła

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń gazowych produkujących gorącą wodę do użytku domowego. Dotyczy on zarówno urządzeń przepływowych jak i zbiornikowych zasilanych gazem w połączeniu z elektryczną pompą ciepła.
Dotyczy to urządzeń sprzedawanych jako pojedyncza jednostka lub jako pakiet w pełni określony przez producenta, gdzie:
- obciążenie cieplne nie przekracza 400 kW;
- pojemność zbiornika gorącej wody (jeśli istnieje) nie przekracza 2 000 l.
W EN 13203-1:2015 określono jakościowo i ilościowo charakterystyki dostarczania gorącej wody użytku domowego do różnych zastosowań. Podano również system przedstawiania informacji dla użytkownika. W niniejszym dokumencie określono metodę oceny charakterystyki energetycznej urządzeń gazowych w połączeniu z pompą ciepła ze sprężarką o napędzie elektrycznym zgodną z EN 16147. Określono liczbę dziennych profili obciążenia dla każdego wykorzystania gorącej wody do użytku domowego, kuchni, prysznica, wanny i ich kombinacji, wraz z odpowiednimi procedurami badawczymi, umożliwiając porównanie charakterystyk energetycznych różnych urządzeń opalanych gazem i dopasowanie ich do potrzeb użytkownika. W przypadku kombinacji innych technologii z kotłem gazowym lub ogrzewaczem wody do produkcji gorącej wody do użytku domowego, zastosowanie mają określone części normy EN 13203.
Niniejszy dokument nie dotyczy kotłów gazowych z układem odzysku używającym spalin jako źródło ciepła dla elektrycznej pompy ciepła.
Gdy elektryczna pompa ciepła nie dostarcza gorącej wody do użytku domowego w okresie letnim, niniejsza norma nie ma zastosowania, do oceny charakterystyk energetycznych używana jest EN 13203-2:2022.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13203-5:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 5: Ocena zużycia energii kombinacji urządzeń gazowych z elektrycznymi pompami ciepła
Data publikacji 13-01-2023
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13203-5:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13203-5:2019-02 - wersja angielska
ICS 91.140.65