PN-ETSI EN 303 470 V1.1.1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) – Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla serwerów

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wskaźnik wykorzystujący narzędzie do oceny efektywności (SERT TM), warunki badań i konfigurację rodziny produktów do oszacowania efektywności energetycznej serwerów komputerowych przy użyciu pewnych, dokładnych i powtarzalnych metod pomiarowych. Ten wskaźnik stosuje się do serwerów komputerowych ogólnego przeznaczenia z maksymalnie czterema gniazdami procesorów i z własnym zasilaczem.
UWAGA 1: Termin „gniazdo” stosuje się także w przypadku gdy procesory są zainstalowane bez gniazd (np. są przylutowane).
Wskaźnik stosuje się do modelu serwera komputerowego i do rodziny produktów serwera komputerowego z uwzględnieniem typu i liczby CPU, pamięci operacyjnej i masowej, zasilania, chłodzenia (np. wentylatorów) i innego sprzętu dodatkowego, który może wystąpić przy wdrożeniu.
Niniejszy dokument definiuje:
• wskaźnik efektywności energetycznej wykorzystywany w zaopatrzeniu lub wymaganiach wejścia na rynek;
• wymagania dotyczące urządzeń do wykonywania pomiarów i analiz;
• wymagania dotyczące procesu pomiarowego;
• wymagania dotyczące zarządzania obliczaniem wskaźnika;
• operacje lub reguły działania w zakresie konfiguracji wykonywania i nadzorowania badań;
• wymagania w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości;
• proces walidacji wskaźnika przy użyciu narzędzia do oceny mocy wdrożenia.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
• serwerów w pełni odpornych na awarie;
• systemów o wysokiej efektywności przetwarzania (HPC);
• serwerów hiperkonwergentnych;
• serwerów wielkoskalowych;
• serwerów z niewymienialnym APA;
• urządzeń sieciowych, a w tym serwerów sieciowych;
• akcesoriów serwerowych;
• pamięci masowych, a w tym pamięci blade i serwerów pamięci.
UWAGA 2: Produkty, których zestaw cech i przeznaczenie nie obejmują parametry badań w trybie aktywnym są wyłączone z tej metody oceny. Powyższa lista pokazuje produkty, do których ocena efektywności SERT TM nie nadaje się.
Niniejszy dokument nie dotyczy serwerów domowych i małych serwerów podlegających Mandatowi M/545.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 470 V1.1.1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) – Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla serwerów
Data publikacji 03-10-2019
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 470 V1.1.1:2019 [IDT]
ICS 33.020