PN-ETSI EN 303 203-1 V1.1.1:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań

Zakres

Niniejszy dokument zawiera minimalne parametry systemów medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS), w tym wymagania dotyczących monitorowania widma i dostępu, których spełnienie uznawane jest za konieczne w celu jak najlepszego wykorzystania dostępnego widma w zakresie częstotliwości od 2 483,5 do 2 500 MHz i aby uniknąć szkodliwych zakłóceń między MBANS i innymi użytkownikami tego pasma.Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich charakterystyk , które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu
Rodzaje urządzeń, które mogą należeć do MBANS obejmują czujniki medyczne na ciele i poza ciałem pacjenta, urządzenia do monitorowania pacjenta i medyczne elementy wykonawcze objęte dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (Dyrektywa 93/42/EWG [i.7]).
Niniejszy dokument stosuje się do następujących wewnątrzbudynkowych zastosowań MBANS:
• MBANS działający w placówce opieki zdrowotnej
• MBANS działający w domu pacjenta
Niniejszy dokument zawiera następujące podstawowe parametry techniczne urządzeń radiowych MBANS, które zostały również uwzględnione w załączniku 2 do CEPT/ERC/REC 70-03 [i.2]:
• MBANS w placówce opieki zdrowotnej o maksymalnej e.i.r.p. wynoszącej 1 mW i cyklem pracy nie większym niż 10 % przy maksymalnej szerokości pasma emisji 3 MHz.
• MBANS w domu pacjenta o maksymalnej e.i.r.p. wynoszącej 10 mW i cyklem pracy nie większym niż 2 % przy maksymalnej szerokości pasma emisji 3 MHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 203-1 V1.1.1:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań
Data publikacji 22-06-2015
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 203-1 V1.1.1:2014 [IDT]
ICS 35.240.80, 33.060.20