PN-ETSI EN 303 447 V1.3.1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących wewnątrz zakresu częstotliwości od 100 Hz do 148,5 kHz

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla robotów koszących z systemem pętli indukcyjnej, (RMI) pracujących wewnątrz zakresu częstotliwości od 100 Hz do 148,5 kHz.
Niniejszy dokument obejmuje następujące systemy RMI:
-Systemy RMI 1: systemy RMI bez trybu tylko odbioru
-Systemy RMI 2: systemy RMI z trybem tylko odbioru
UWAGA 1: W systemach RMI 1 robot koszący nie jest zdolny do automatycznego restartowania jeżeli sygnał graniczny wraca po jego utracie ( tryb bezpieczeństwa, patrz rozdz. 4,2,2,3) podczas, gdy w systemach RMI 2 robot koszący jest zdolny do automatycznego restartu jeżeli sygnał graniczny powraca. Rozróżnienie zostało wprowadzone, aby pokryć uboczne emisje w systemach RMI 2.
Wymienione rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich albo częściach dozwolonych zakresów częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Dopuszczalne zakresy pracy
Dopuszczalne zakresy pracy
Nadawanie od 100 Hz do 148,5 kHz
Odbiór od 100 Hz do 148,5 kHz
UWAGA: Należy zauważyć, że zakres częstotliwości pomiędzy 9 kHz i 148,5 kHz jest zharmonizowany w całej UE dla indukcyjnych urządzeń bliskiego zasięgu zgodnie z Decyzją 2017/1483/EU [i.2].
UWAGA 2: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.3] są podane w Załączniku A.
Niniejszy dokument obejmuje jedynie systemy RMI o rozmiarach anteny mniejszej niż 1,67 km, patrz CEPT/ERC/REC 70-03 [i.1], Załącznik 9.
UWAGA 3: Rozmiar anteny jest określony przez największą odległość pomiędzy dwoma punktami anteny (np. w przypadku anteny o kształcie prostokątnym przez przekątną, a w przypadku anteny o kształcie kołowym przez średnicę).

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 303 447 V1.3.1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących wewnątrz zakresu częstotliwości od 100 Hz do 148,5 kHz
Data publikacji 16-02-2023
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 447 V1.3.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03 - wersja angielska
ICS 65.060.70, 33.060.20