PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla robotów koszących z systemem pętli indukcyjnej (RMI) pracującym poniżej 148,5 kHz.
Wymienione rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich albo częściach dozwolonych zakresów częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Dopuszczalne zakresy pracy
Dopuszczalne zakresy pracy
Nadawanie od 0 Hz do 148,5 kHz
Odbiór od od 0 Hz do 148,5 kHz
UWAGA: Należy zauważyć że zakres częstotliwości pomiędzy 9 kHz i 148,5 kHz jest zharmonizowany w całej UE dla indukcyjnych urządzeń bliskiego zasięgu zgodnie z Decyzją 2013/752/UE.
Niniejszy dokument nie obejmuje innych urządzeń wykorzystujących zakres częstotliwości poniżej 148,5 kHz, np. ETSI EN 303 348 (pętle indukcyjne dla niedosłyszących w zakresie 0 kHz do 20 kHz), ETSI EN 303 454 (czujniki do wykrywania metali).
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 06-03-2018
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 447 V1.1.1:2017 [IDT]
ICS 65.060.70, 33.060.20