PN-ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń radiowych i nie radiowych; Część 1: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w odniesieniu do złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do do złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń których funkcje radiowe znajdują się w zakresie jednej lub więcej norm wymienionych w Rozdziale 2.1.2 (obejmujących odniesienia [1] do [7]) i których funkcje nie radiowe znajdują się w zakresie norm wymienionych w Rozdziale 2.1.3 (obejmujących odniesienia [8] do [39]).
Wymagania stosowane do portu antenowego i konkretnie odnoszące się do skutecznego wykorzystania widma nie są włączone do niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wymagania te na ogół można znaleźć w odpowiednich normach wyrobów dotyczących skutecznego wykorzystania widma radiowego

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń radiowych i nie radiowych; Część 1: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
Data publikacji 27-05-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 [IDT]
ICS 33.100.01