PN-ETSI EN 300 392-7 V3.5.1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 7: Bezpieczeństwo

Zakres

Niniejszy dokument definiuje naziemny radiowy system trankingowy (TETRA), obsługujący głos i dane (V+D). Specyfikuje on interfejs radiowy, współpracę systemów TETRA między sobą i z innymi systemami przez bramy, interfejs urządzenia końcowego w stacji ruchomej, połączenie stacji liniowych z infrastrukturą, aspekty bezpieczeństwa sieci TETRA, usługi zarządzania oferowane operatorowi, cele sprawnościowe oraz usługi dodatkowe udostępnianie w uzupełnieniu usług podstawowych i teleusług.
Niniejsza część opisuje mechanizmy bezpieczeństwa w TETRA V+D. Zapewnia się mechanizmy poufności sygnalizacji sterującej oraz danych i rozmowy użytkownika w interfejsie radiowym, a także mechanizmy uwierzytelniania i zarządzania kluczami dla interfejsu radiowego i interfejsu międzysystemowego (ISI).
Rozdział 4 opisuje mechanizmy uwierzytelniania i zarządzania kluczami dla interfejsu radiowego TETRA. Dla interfejsu radiowego, w oparciu o analizy zagrożeń, w ETR 086-3 zostały wyspecyfikowane dwie następujące usługi uwierzytelniania:
•uwierzytelnianie MS przez infrastrukturę TETRA;
•uwierzytelnianie infrastruktury TETRA przez MS.
Rozdział 5 opisuje mechanizmy i protokół włączania i wyłączania zarówno stacji ruchomej jak i subskrypcji użytkownika stacji ruchomej.
Szyfrowanie interfejsu radiowego może być realizowane w TETRA jako opcja. Gdy jest stosowane, rozdział 6 opisuje mechanizmy poufności wykorzystujące szyfrowanie w interfejsie radiowym dla mowy w trybie kanałowym, danych w trybie kanałowym, trybu pakietowego oraz dla informacji sterującej. Rozdział 6 opisuje zarówno mechanizmy szyfrowania jak i procedury mobilności. Zawiera on także szczegóły protokołu sterowania szyfrowaniem w interfejsie radiowym.
Niniejszy dokument nie dotyczy szczegółowej obsługi błędów protokołu lub jakichkolwiek mechanizmów protokolarnych, gdy TETRA działa w trybie ograniczonym. Te zagadnienia są specyficzne dla implementacji i dlatego pozostają poza zakresem prac normalizacyjnych TETRA.
Szczegółowy opis centrum uwierzytelniania wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 392-7 V3.5.1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 7: Bezpieczeństwo
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 218
Grupa cenowa XE
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 392-7 V3.5.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 392-7 V3.4.1:2017-07 - wersja angielska
ICS 33.070.10