PN-ETSI EN 303 423 V1.2.1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/2013

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje metody pomiaru zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci i przekazywania wyników dla urządzeń sieciowych.
Przykłady podłączonych urządzeń podano w Załączniku B.
Zużycie energii w trybie czuwania (bez podłączenia do sieci) obejmuje CENELEC EN 50564 [1], z uwzględnieniem zakresu napięć wejściowych.
Niniejszy dokument także podaje metodę badania zarządzania energią i czy jest możliwe wyłączenie połączenia z siecią bezprzewodową.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do produktów elektrycznych o znamionowym napięciu wejściowym 230 V prądu przemiennego dla produktów jednofazowych i 400 V prądu przemiennego dla produktów trzyfazowych.
Niniejszy dokument został opracowany na podstawie mandatu M/544 i może być użyty do zademonstrowania zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013.
UWAGA 1: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 ma zastosowanie do urządzeń zaprojektowanych do użycia z nominalnym napięciem znamionowym 250 V i poniżej.
UWAGA 2: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 nie ma zastosowania do elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i biurowych umieszczonych na rynku z przeznaczonymi do nich niskonapięciowymi zasilaczami zewnętrznymi.
UWAGA 3: Definicja "niskonapięciowego zasilacza zewnętrznego" jest podana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 278/2009.
UWAGA 4: Pomiar zużycia energii i sprawności urządzeń, podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, są generalnie specyfikowane w standardach produktów i nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA 5: Gdy niniejszy dokument jest powoływany przez bardziej szczegółowe normy lub procedury, one powinny definiować i wskazywać odpowiednie warunki, w których ta procedura badań jest stosowana.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do pomiaru zużycia mocy zasilania w rezerwie sieciowej dla urządzeń brzegowych. Urządzenia brzegowe są urządzeniami sieciowymi, które mogą być dołączone do sieci i mieć interakcje z tą siecią lub innymi urządzeniami, a które nie mają jako swojej głównej funkcji sieciowej przekazywania ruchu sieciowego. Urządzeń brzegowych dotyczy CENELEC EN 50643.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 423 V1.2.1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/2013
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 423 V1.2.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10 - wersja angielska
ICS 33.020