PN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 423 V1.2.1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/2013

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje metody pomiaru zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci i przekazywania wyników dla urządzeń sieciowych. Przykłady podłączonych urządzeń podano w Załączniku B. Zużycie energii w trybie czuwania (bez podłączenia do sieci) obejmuje CENELEC EN 50564 [1], z uwzględnieniem zakresu napięć wejściowych. Niniejszy dokument także podaje metodę badania zarządzania energią i czy jest możliwe wyłączenie połączenia z siecią bezprzewodową. Niniejszy dokument ma zastosowanie do produktów elektrycznych o znamionowym napięciu wejściowym 230 V prądu przemiennego dla produktów jednofazowych i 400 V prądu przemiennego dla produktów trzyfazowych. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie mandatu M/544 i może być użyty do zademonstrowania zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013 [i.2]. UWAGA 1: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 [i.2] ma zastosowanie do urządzeń zaprojektowanych do użycia z nominalnym napięciem znamionowym 250 V i poniżej. UWAGA 2: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 [i.2] nie ma zastosowania do elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i biurowych umieszczonych na rynku z przeznaczonymi do nich niskonapięciowymi zasilaczami zewnętrznymi. UWAGA 3: Definicja "niskonapięciowego zasilacza zewnętrznego" jest podana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 278/2009 [i.3]. UWAGA 4: Pomiar zużycia energii i sprawności urządzeń, podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, są generalnie specyfikowane w standardach produktów i nie są objęte niniejszym dokumentem. UWAGA 5: Gdy niniejszy dokument jest powoływany przez bardziej szczegółowe normy lub procedury, one powinny definiować i wskazywać odpowiednie warunki, w których ta procedura badań jest stosowana.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/2013
Data publikacji 26-10-2017
Data wycofania 22-02-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017 [IDT]
ICS 33.020
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 303 423 V1.2.1:2019-02 - wersja angielska