PN-ETSI EN 303 363-1 V1.1.1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Czujniki radaru dozorowania kontroli ruchu lotniczego -- Radar wtórny dozorowania (SSR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Interrogator SSR

Zakres

Niniejsza norma określa charakterystyki techniczne i metody pomiarów dla następujących urządzeń stosowanych w naziemnym systemie ATC radaru wtórnego dozorowania dla cywilnej nawigacji lotniczej.
Radar wtórny dozorowania (SSR) z możliwością pracy w trybie S, obejmujący tryb A/C, nadaje w paśmie 1 030 MHz z mocą nie przekraczającą 4 kW (66 dBm) i odbiera w paśmie 1 090 MHz, i wykorzystywany jest przez kontrolę ruchu lotniczego i jest dołączony do anteny obrotowej.
Interrogator SSR nadaje sygnał identyfikacji do samolotu wyposażonego w transponder, który odbiera i tworzy odpowiedni sygnał odpowiedzi i pracuje w podanych poniżej pasmach
Serwisowe pasma częstotliwości interrogatora SSR
Sygnały nadawane 1 030 MHz
Sygnały odbierane 1 090 MHz
UWAGA 1: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU [i.1] są podane w Załączniku A..
UWAGA 2: Systemy wykorzystujące elektronicznie skanowane anteny nie są objęte niniejszym dokumentem

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 303 363-1 V1.1.1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Czujniki radaru dozorowania kontroli ruchu lotniczego -- Radar wtórny dozorowania (SSR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Interrogator SSR
Data publikacji 24-10-2022
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 363-1 V1.1.1:2022 [IDT]
ICS 03.220.50, 33.060.99