PN-ETSI EN 300 338-8 V1.1.1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 8: Włączanie urządzeń radiowych DSC z możliwością zdalnego sterowania

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla radiokomunikacyjnych urządzeń GMDSS stosujących cyfrowe wywołanie selektywne (DSC) klasy A [2], z możliwością pełnej obsługi zautomatyzowanych procedur określonych w części 2 tego wieloczęściowego opracowania, ETSI EN 300 338-2 [2], ze zdalnej pozycji, takiej jak centralny interfejs HMI.
Dodatkowo inne zastrzeżone interfejsy sterowania mogą mieć zastosowanie do wspierania pełnego zdalnego sterowania innych funkcji urządzeń DSC.
Takie zastrzeżone interfejsy sterowania (niezależnie od tego, czy są oparte na zastrzeżonych zdaniach IEC 61162-1 [3] czy innych protokołach) nie są częścią niniejszego dokumentu, i mogą współistnieć z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 338-8 V1.1.1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 8: Włączanie urządzeń radiowych DSC z możliwością zdalnego sterowania
Data publikacji 24-10-2022
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 338-8 V1.1.1:2022 [IDT]
ICS 47.020.70, 33.060.20