PN-ETSI EN 302 636-1 V1.2.1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 1: Wymagania

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje, na poziomie abstrakcji, wymagania ogólne, funkcjonalne i wydajnościowe, które mają zastosowanie do protokołów GeNetworking (EN 302 636-4, -5 oraz -6) wykorzystywanych w technice dostępu ITS G5 według ETSI (EN 302 663).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do stacji ITS z zaimplementowaną techniką dostępu ITS G5 według ETSI (EN 302 663) oraz protokołami GeoNetworking (EN 302 636-4, -5 oraz -6) zarówno w komunikacji jednoprzęsłowej jak i wieloprzęsłowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 636-1 V1.2.1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 14-11-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 636-1 V1.2.1:2014 [IDT]
ICS 35.110, 35.240.60