PN-ETSI EN 302 609 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument podaje wymagania techniczne dla nadajników i odbiorników radiowych, wykorzystywanych w kolejowym systemie transmisyjnym Euroloop. Niniejszy dokument stosuje się do następujących urządzeń: 1) Urządzeń pokładowych (OBE) do odbioru sygnału Euroloop, które zawierają odbiornik wyposażony w antenę dedykowaną, 2) Urządzeń torowych (Euroloop) nadających sygnał systemu Euroloop, które są zawsze instalowane wewnątrz lub na zewnątrz podkładu kolejowego. System nadawania Euroloop iest zgodny z Decyzją EC 2013/752/EU [i.2], i Zaleceniem ERC 70-03 [i.3], załącznik 4. Wymienione rodzaje urządzeń są przeznaczone do pracy na częstotliwościach podanych poniżej w Tablicy 1: Tablica 1: Częstotliwości radiokomunikacji Częstotliwości radiokomunikacji Pasmo częstotliwości odbiorczych OBE od 11,1 do 16,0 MHz. Pasmo częstotliwości nadawczych OBE od 27,9 do 27,10 MHz. Pasmo częstotliwości odbiornika Euroloop od 27,09 do27,10 MHz. Pasmo częstotliwość nadawania Euroloop od 11,1 do 16,0 MHz, Modulacja nadawania systemu Euroloop BPSK, DSSS z szybkością kodowania 4,516 MHz. Niniejszy dokument zawiera wymagania wykazania, że urządzenia radiowe zarówno skutecznie wykorzystują widmo radiowe jak i wspierają jego efektywne wykorzystanie w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 609 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 609 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 609 V1.1.1:2009 - wersja angielska
ICS 33.060.20