PN-ETSI EN 302 609 V1.1.1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 609 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano wymagania techniczne dla nadajników i odbiorników radiowych, wykorzystywanych w kolejowym systemie transmisyjnym Euroloop. Opisano wymagania dla urządzeń pokładowych pojazdu kolejowego oraz dla wyposażenia przytorowego, instalowanego na wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni podkładu kolejowego

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 609 V1.1.1:2009 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 609 V1.1.1:2008 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.100
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 609 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska