PN-ETSI EN 302 574-3 V1.1.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia) -- Część 3: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów wąskopasmowych -- Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Opisano urządzenia użytkownika, które mają możliwość nadawania i odbioru sygnałów i pracują w geostacjonarnej sieci satelitarnej z przydzieloną szerokością pasma kanału mniejszą niż 1 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 574-3 V1.1.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia) -- Część 3: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów wąskopasmowych -- Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 29-04-2011
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 574-3 V1.1.1:2010 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.30