PN-ETSI EN 302 435-2 V1.3.1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Parametry techniczne urządzeń SRD wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową (UWB) -- Analiza budowy i klasyfikacja urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 2,2 GHz do 8,5 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Przestawiono wymagania dla urządzeń SRD, stosowanych do oceny i klasyfikacji materiałów budowlanych (BMA), wykorzystujących technologię UWB i pracujących w całym, lub części, pasma częstotliwości od 2,2 GHHz do 8,5 GHz. Określono zredukowany poziom emisji zakłóceń w zakresach od 0,96 GHz do 2,2 GHz i od 8,5 GHz do 10,6 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 435-2 V1.3.1:2010 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Parametry techniczne urządzeń SRD wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową (UWB) -- Analiza budowy i klasyfikacja urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 2,2 GHz do 8,5 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 25-08-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 435-2 V1.3.1:2009 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01