PN-ETSI EN 302 574-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia) -- Część 2: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów szerokopasmowych -- Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Opisano urządzenia użytkownika, które mają możliwość nadawania i odbioru sygnałów i pracują w hybrydowej sieci satelitarno/naziemnej z przydzieloną szerokością pasma kanału większą lub równą 1 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 574-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia) -- Część 2: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów szerokopasmowych -- Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 29-04-2011
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 574-2 V1.1.1:2010 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.30