PN-ETSI EN 302 498-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- System wykrywania i oceny obiektów pracujący w paśmie od 2,2 GHz do 8,5 GHz przeznaczony dla urządzeń typu narzędzie z napędem mechanicznym -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Przedstawiono wymagania techniczne dla systemu wykrywania i oceny obiektów pracującego w paśmie od 2,2 GHz do 8,5 GHz, przeznaczonego dla urządzeń typu narzędzie z napędem mechanicznym. Określono zredukowany poziom emisji zakłóceń w zakresach od 0,96 GHz do 2,2 GHz i od 8,5 GHz do 10,6 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 498-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- System wykrywania i oceny obiektów pracujący w paśmie od 2,2 GHz do 8,5 GHz przeznaczony dla urządzeń typu narzędzie z napędem mechanicznym -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 11-03-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 498-2 V1.1.1:2010 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01