PN-ETSI EN 302 510 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Aktywne membranowe implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI-M) i urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-M-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do aktywnych membranowych implantów medycznych ultra małej mocy i urządzeń peryferyjnych implantów membranowych zgodnie z opisem dyrektywy 90/385/EEC dotyczącej wszystkich medycznych implantów ,które pracują w systemie komunikacji implantów medycznych w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz. Zakres ten dotyczy zarówno nadajników jak i odbiorników systemu. Niniejszy dokument zawiera wymagania techniczne urządzeń radiowych ULP-AMI-M and ULP-AMI-M-P, które są dostosowane do załącznika 12 podpasma (d) Zalecenia CEPT/ERC 70-03. Warunki wykorzystania częstotliwości pasma 30 MHz -37,5 MHz są zharmonizowane w UE dla urządzeń SRD i kategorii „urządzenia aktywnych implantów medycznych” zgodnie z 2013/752/UE z następującymi zastrzeżeniami: „Ten zestaw warunków wykorzystania jest jedynie dostępny dla aktywnych membranowych implantów medycznych ultra małej mocy do pomiarów ciśnienia krwi w ramach definicji aktywnych implantowanych urządzeń medycznych wg dyrektywy 90/385/EEC." Niniejszy dokument zawiera wymagania mające na celu zademonstrowanie, że aktywne membranowe implanty medyczne ultra małej mocy i urządzenia peryferyjne stosowane w systemie komunikacji membranowych implantów medycznych „ są tak skonstruowane, że zarówno skutecznie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu unikania szkodliwych zakłóceń.(artykuł 3.2 dyrektywy 2014/53/UE). Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich charakterystyk , które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 510 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Aktywne membranowe implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI-M) i urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-M-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 03-07-2017
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 510 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 510-1 V1.1.1:2008 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 510-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
ICS 11.040.40, 33.060.20