PN-ETSI EN 302 454 V2.2.1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów sond radiowych pracujących z modulacją cyfrową w zakresie od 1 668,4 MHz do
1 690 MHz .
UWAGA 1: Niniejszy dokument nie obejmuje sond radiowych z wbudowanym odbiornikiem.
UWAGA 2: Związek pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE jest podany w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 454 V2.2.1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 454 V2.2.1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01