PN-ETSI EN 302 372-2 V1.2.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 372 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia lokalizacji i ruchu -- Radar sondujący poziom w zbiornikach (TLPR) pracujacy w pasmach częstotliwości 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, w powiązaniu z normą EN 302 372-1, parametry techniczne i metody badań, dla urządzeń radarowych czujników poziomu zbiorników (TLPR), pracujących w pasmach częstotliwości od 4,5 GHz do 7 GHz; od 8,5 GHz do 10,6 GHz; od 24,05 GHz do 27 GHz; od 57 GHz do 64 GHz; od 75 GHz do 85 GHz, mające zapewnić, zgodnie z treścią artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej oraz zasobów orbitalnych, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 372-2 V1.2.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia lokalizacji i ruchu -- Radar sondujący poziom w zbiornikach (TLPR) pracujacy w pasmach częstotliwości 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 04-11-2011
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 372-2 V1.2.1:2011 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 372 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska