PN-ETSI EN 302 372-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia lokalizacji i ruchu -- Radarowe czujniki poziomu zbiorników (TLPR) pracujące w pasmach częstotliwości 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, w powiązaniu z normą EN 302 372-1, parametry techniczne i metody badań, dla urządzeń radarowych czujników poziomu zbiorników (TLPR), pracujących w paśmach częstotliwości od 4,5 GHz do 7 GHz; od 8,5 GHz do 10,6 GHz; od 24,05 GHz do 27 GHz; od 57 GHz do 64 GHz; od 75 GHz do 85 GHz, mające zapewnić, zgodnie z treścią artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji. naziemnej/kosmicznej oraz zasobów orbitalnych, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 372-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia lokalizacji i ruchu -- Radarowe czujniki poziomu zbiorników (TLPR) pracujące w pasmach częstotliwości 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 372-2 V1.1.1:2006 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01