PN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń nadawczych radiofonicznych stosujących modulację amplitudy z podwójną wstęgą boczną i pracujących w pasmach LF, MF i HF.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-10-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 017-1 V1.1.1:2008 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 017-2 V1.1.1:2006 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01