PN-ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarowe mające zastosowanie do urządzeń radiowych wykorzystywanych w wielopunktowych (MP), cyfrowych, stacjonarnych systemach radiowych (DFRS) (patrz uwaga 2), zaprojektowanych dla następujących podzakresów (patrz uwaga 3):
• od 30 MHz do 1 GHz.
• od 1 GHz do 3 GHz.
• 3 GHz do 11 GHz.
• od 24,25 GHz do 29,5 GHz.
• od 31,0 GHz do 33,4 GHz.
• od 40,5 GHz do 43,5 GHz.
UWAGA 1: Zależności pomiędzy niniejszym dokumentem a zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU podano w załączniku A.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń radiowego systemu wielopunktowego wykorzystującego dowolną arbitralną metodę dostępu. Stosuje się go do wszystkich urządzeń tworzących systemy MP, tj. stacji centralnej (CS), stacji końcowej (TS) i stacji przekaźnikowej (RS).
Dupleks z podziałem czasu (TDD) lub dupleks z podziałem częstotliwości (FDD lub H-FDD) mogą być traktowane równoważnie.
Systemy implementujące obecną metodę dostępu FH-CDMA z okresem przeskoku przekraczającym 400 ms nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.
UWAGA 2: Aplikacje przeznaczone do oferowania w pasmach od 3,4 GHz do 3,8 GHz opcji nomadycznego dostępu bezprzewodowego (NWA) zgodnie z definicją NWA w zaleceniu ITU-R F.1399, także wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.
UWAGA 3: Więcej informacji o mających zastosowanie pasmach częstotliwości zawiera Załącznik F

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 29-04-2022
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40