PN-EN ISO 10101-2:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 2: Metoda miareczkowa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę miareczkową dla oznaczania zawartości wody w gazie ziemnym. Objętości wyrażone są w metrach sześciennych, w temperaturze 273,15 K (0 °C) i przy ciśnieniu 101,325 kPa (1 atm). Ma ona zastosowanie do zawartości wody między 5 mg/m3 a 5 000 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10101-2 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 2: Metoda miareczkowa
Data publikacji 15-02-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 10101-2:2022 [IDT], ISO 10101-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10101-2:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10101-2:2011 - wersja polska
ICS 75.060