PN-ETSI EN 302 296 V2.2.1:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Nadajniki cyfrowej TV naziemnej -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów nadajników cyfrowej telewizji naziemnej zdefiniowanych w Tablicy 1.1 i Tablicy 1.2.
Klasyfikacja mocy wyjściowej (Tablica 1.1) i klasyfikacja emisji (Tablica 1.2) składają się na definicję kategorii nadajnika . Na przykład, klasyfikacja mocy H i emisji 0 oznacza nadajnik dużej mocy (kategoria H0), którego emisje OOB spełniają wymagania maski niekrytycznej .

Tablica 1.1 Klasyfikacja mocy nadajników
Klasa mocy Opis Uwagi
H Nadajnik dużej mocy Nadajnik o mocy wyjściowej ≥ 25W pracujący w paśmie VHF (174 MHz do 230 MHz) lub paśmie UHF (470 MHz do 694 MHz).
L Nadajnik małej mocy Nadajnik o mocy wyjściowej < 25W pracujący w paśmie VHF (174 MHz do 230 MHz) lub paśmie UHF (470 MHz do 694 MHz).

Tablica 1.2: Klasyfikacja emisji nadajników
Klasyfikacja emisji Wymagania zgodności Uwagi
0 Maska niekrytyczna Dla nadajników dużej mocy ,maska określa poziom emisji OOB względem mocy kanału (dBc).Dla nadajników małej mocy maska określa bezwzględny poziom mocy emisji OOB (dBm). Dawne podejście jest uprawnione wg RRC-06 (przypadek niekrytyczny) dla nadajników będących przedmiotem koordynacji.
1 Maska krytyczna Podobne ale bardziej rygorystyczne podejście oparte o RRC-06 (przypadek wrażliwy).
2 ACLR niekrytyczny Zestaw wartości granicznych ACLR określających dopuszczalne względne poziomy emisji w przyległych kanałach.
3 ACLR krytyczny Zestaw bardziej rygorystycznych wartości granicznych ACLR określających dopuszczalne względne poziomy emisji w przyległych kanałach.

UWAGA; Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU są podane w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 296 V2.2.1:2022-02 - wersja angielska
Tytuł Nadajniki cyfrowej TV naziemnej -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 01-02-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 296 V2.2.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.170