PN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 296 V2.2.1:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów nadajników cyfrowej telewizji naziemnej zdefiniowanych w tablicy 1.1 i tablicy 1.2.
Klasyfikacja mocy wyjściowej (tablica 1.1) i klasyfikacja emisji (tablica 1.2) składają się na definicję kategorii nadajnika . Na przykład, klasyfikacja mocy H i emisji 0 oznacza nadajnik dużej mocy (kategoria H0), którego emisje OOB spełniają wymagania maski niekrytycznej .

Tablica 1.1 Klasyfikacja mocy nadajników
Klasa mocy Opis Uwagi
H Nadajnik dużej mocy Nadajnik o mocy wyjściowej ≥ 25W pracujący w paśmie VHF (174 MHz do 230 MHz) lub paśmie UHF (470 MHz do 694 MHz).
L Nadajnik małej mocy Nadajnik o mocy wyjściowej < 25W pracujący w paśmie VHF (174 MHz do 230 MHz) lub paśmie UHF (470 MHz do 694 MHz).

Tablica 1.2: Klasyfikacja emisji nadajników
Klasyfikacja emisji Wymagania zgodności Uwagi
0 Maska niekrytyczna Dla nadajników dużej mocy ,maska określa poziom emisji OOB względem mocy kanału (dBc).Dla nadajników małej mocy maska określa bezwzględny poziom mocy emisji OOB (dBm). Dawne podejście jest uprawnione wg RRC-06 (przypadek niekrytyczny) dla nadajników będących przedmiotem koordynacji.
1 Maska krytyczna Podobne ale bardziej rygorystyczne podejście oparte o RRC-06 (przypadek wrażliwy).
2 ACLR niekrytyczny Zestaw wartości granicznych ACLR określających dopuszczalne względne poziomy emisji w przyległych kanałach.
3 ACLR krytyczny Zestaw bardziej rygorystycznych wartości granicznych ACLR określających dopuszczalne względne poziomy emisji w przyległych kanałach.

Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 15-01-2018
Data wycofania 01-02-2022
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 296 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 296-2 V1.2.1:2012 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.170
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 296 V2.2.1:2022-02 - wersja angielska