PN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Ultraszerokopasmowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 24,25 GHz do 26,65 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody badań samochodowych szerokopasmowych urządzeń radarowych wyposażonych w zintegrowane anteny i pracujących w zakresie częstotliwości od 24,25 GHz do 26,65 GHz jako urządzenia szerokopasmowe z szerokością pasma co najmniej 500 MHz do których odniesienie znajduje się w Zaleceniu CEPT/ERC 70-03 [i.1] i Decyzji EC 2013/752/EU [i.2].
Urządzenia, zgodnie z Zaleceniem ERC 70-03 [i.1], załącznik 5, są przeznaczone do zastosowań w telematyce i transporcie ruchu drogowego (TTT), takich jak wykrywanie przeszkód, systemy „Start i Stop”, wykrywanie przedmiotów w martwym obszarze pola widzenia, pomoc przy parkowaniu, pomoc przy cofaniu, ostrzeganie o ryzyku zderzenia i innych samochodowych zastosowaniach.
Tablica 1 pokazuje pasma częstotliwości przeznaczone dla ultraszerokopasmowych radarów.
Tablica 1 Częstotliwości pracy

Pasma w GHz
Nadawanie 1 24,25 do 26,65 Tryb UBW
Odbiór 1 24,25 do 26,65 Tryb UBW
Nadawanie 2 24,05 do 24,25 (uwaga) Emisje pojedynczej nośnej (uwaga)
Odbiór 2 24,05 do 24,25 (uwaga) Emisje pojedynczej nośnej (uwaga)
Uwaga: Emisje pojedynczej nośnej w paśmie SRD od 24,05 do 24,25 GHz zgodnie z niniejszym dokumentem nie mogą być wykorzystywane oddzielnie ale tylko w połączeniu z emisjami UBW w zakresie od 24,25 GHz do 26,65 GHz. Do urządzeń z zakresu od 24,05 GHz do 24,25 GHz niniejszy dokument nie ma zastosowania a właściwą jest norma ETSI EN 302 858 [i.11].


W przypadku różnic ( przykładowo dotyczących specjalnych warunków ,definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem i ETSI EN 303 396 [1], postanowienia niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo.
Niniejszy dokument obejmuje nadajniki przeznaczone do pracy na tymczasowych częstotliwościach wg decyzji ECC CEPT/ECC/DEC/(04)10 [i.6], Decyzji Komisji UE 2005/50/EC[i.7} i poprawki podanej w RSCOM11-07[i.9].

• Zakres częstotliwości pracy dla zamierzonych emisji UBW ustalono od 21,65 GHz do 26.65 GHz do 30 czerwca 2013 r. Nie jest on dłużej objęty niniejszym dokumentem.

• Od 30 czerwca 2013 roku zakres częstotliwości pracy dla zamierzonego trybu UBW zredukowano i ustalono od 24,25 GHz do 26,65 GHz do 1 stycznia 2018 roku z rozszerzeniem na modele samochodów , które otrzymały świadectwo homologacji przed 1 stycznia 2018 roku i które mogą kontynuować wprowadzanie ich na rynek do 1 stycznia 2022 roku [i.6}. Wymienione urządzenia są objęte niniejszym dokumentem.

Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Ultraszerokopasmowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 24,25 GHz do 26,65 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 288-2 V1.6.1:2012 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 288-1 V1.6.1:2012 - wersja angielska
ICS 33.060.20