PN-ETSI EN 302 288-2 V1.6.1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, w powiązaniu z normą EN 302 288-1, parametry techniczne i metody badań, dla urządzeń radarowych bliskiego zasięgu z anteną zintegrowaną, pracujących w paśmie częstotliwości od 22 GHz do 26,625 GHz, mające zapewnić, zgodnie z treścią artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej oraz zasobów orbitalnych, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 288-2 V1.6.1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 30-08-2012
Data wycofania 26-10-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 288-2 V1.6.1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska