PN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie częstotliwości od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania techniczne i metody pomiaru urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących jako urządzenia szerokopasmowe z zajmowanym pasmem przynajmniej równym 50 MHz w zakresie częstotliwości od 77 GHz do 81 GHz, przeznaczonym do zastosowań transportu i telematyki ruch drogowego (TTT). Zastosowania obejmują, ale nie ograniczają się, do np. radarów bliskiego zasięgu (SRR) do wykrywania przeszkód, systemów „stop and go”, wykrywania obiektów w martwym polu widzenia. wspomagania parkowania w tym cofania, zapobiegania kolizji. Niniejszy dokument obejmuje nadajniki przeznaczone do pracy w zakresie częstotliwości zdefiniowanym w Decyzji EC 2004/545/EC i Decyzji ECC ECC/DEC/(04)03. Niniejszy dokument: a)zawiera parametry techniczne i metody pomiaru radarów bliskiego zasięgu wyposażonych w zintegrowane anteny pracujące w zakresie od 77 GHz do 81 GHz; b)obejmuje radary bliskiego zasięgu zakresu od 77 GHz do 81 GHz stosowane w pojazdach. Obejmuje zintegrowane urządzenia nadawczo-odbiorcze i oddzielne moduły nadawczo/odbiorcze.; c)obejmuje zintegrowane wielofunkcyjne urządzenia nadawczo-odbiorcze, nadajniki i odbiorniki z zakresu od 76 GHz do 77 GHz , które spełniają ETSI EN 301 091-1 i które wykorzystują zakres od 77 GHz do 81 GHz dla jednego lub kilku trybów działania wewnątrz jednego cyklu EUT lub w różnych trybach działania pojazdu. Dla takich czujników tryb działania w zakresie 77 GHz do 81 GHz powinien być dostępny do oddzielnego badania w odniesieniu do trybów działania w zakresie 76 GHz do 77GHz. Niniejszy dokument niekoniecznie obejmuje wszystkie charakterystyki, które mogą być wymagane przez użytkownika, ani przedstawia optymalne możliwe warunki działania. W przypadku różnic (na przykład dotyczących specjalnych warunków ,definicji ,skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem i ETSI EN 303 396, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego dokumentu. Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy w całym lub w części podanych niżej pasm radiowych Dozwolone zakresy działania: Nadawanie 77 GHz do 81 GHz Odbiór 77 GHz do 81 GHz Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie częstotliwości od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 264-1 V1.1.1:2010 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 264-2 V1.1.1:2010 - wersja angielska
ICS 33.100.10